Agnieszka Łoza

Absolwentka (2009) studiów dziennych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (praca magisterska pt. Literacka demonologia Paulo Coelho w świetle teologicznej krytyki). W 2009 roku ukończyła również Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu oraz uzyskała dyplom licencjata z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (praca z językoznawstwa pt. Aniela i imiona pochodne w polskiej onimii i kulturze). Od października 2010 pełni funkcję asystentki w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk teologicznych (dysertacja doktorska pt. Logos jako zasada hermeneutyczna w teologicznej refleksji nad nowym ateizmem). 

Obecnie współpracuje z Wrocławskim Przeglądem Teologicznym (członek redakcji) oraz z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Jana Pawła II W Krakowie (redaktor językowy i korektor).

O mnie…

Od wielu lat zajmuję się słowem – jako teolog i polonista. Moją największą pasją są książki – zarówno od strony czytelnika, jak i autora. Napisałam wiele artykułów naukowych, a także kilka rozdziałów w monografiach pod redakcją . W roku 2019 wydałam pierwszą własną książkę, prezentującą ścieranie się dwóch skrajnie różnych światopoglądów – ateisty i teisty (Richard Dawkins i Joseph Ratzinger - akademicki dyskurs). Recenzenci moich prac często zwracali uwagę na tzw. lekkie pióro, pewną łatwość i swobodę, a jednocześnie precyzję wyrażania myśli w pisanej odmianie języka. W swej pracy nieustannie doskonalę warsztat językowy, dużo pracuję nad stylem. Staram się korzystać z wszelkich narzędzi, jakimi dysponuje język, aby pisać w sposób interesujący, wciągający, a przede wszystkim bezbłędny. Moim celem jest tworzenie tekstów, które będą czytane z przyjemnością i które naprawdę trafią do odbiorcy.
DOROBEK NAUKOWY:

Praca licencjacka  (2009)
Aniela i imiona pochodne w polskiej onimii i kulturze.
Praca magisterska (2009) 
Demonologia w utworach Paulo Coelho w świetle teologicznej krytyki.
Dysertacja doktorska (2018) 
Logos jako zasada hermeneutyczna w teologicznej refleksji nad nowym ateizmem.

PUBLIKACJE: 
1. Demonologia w utworach P. Coelho w świetle teologicznej krytyki, „Teologia w Polsce” 3/2 (2009).
2. Poetycka definicja Boga w utworach ks. Jana Twardowskiego, „Teologia w Polsce” 5/2 (2011). 
3. Formalne aspekty chrystologii J. Ratzingera – Benedykta XVI na podstawie „Jezusa z Nazaretu” (w: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie, red. B. Ferdek, PWT, Wrocław 2013). 
4. Poetycka teologia Logosu w pieśniach Angelusa Silesiusa (w: Konteksty mistyki Krzeszowskiej, red. B. Ferdek, L. Miodoński, Wrocław 2014). 
5. Nielogiczny Logos? Racjonalizacja Logosu deformacją jego obrazu (w: Współczesne kontrowersje chrystologiczne red. B. Ferdek, PWT Wrocław 2014). 
6. Bóg stworzyciel. (w: Canon romanus jako Locus Theologicus. Dogmat w liturgii mszy św., red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2017). 
7. Eschatologia w Kanonie Rzymskim (w: Canon romanus jako Locus Theologicus. Dogmat w liturgii mszy św., red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2017). 
8. Richard Dawkins i Joseph Ratzinger   akademicki dyskurs, Świdnica 2019.
9. Via rationalis (w: Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, red. B. Ferdek, W. Trojnar, Wrocław 2019).
10. Czy możliwa jest duchowość bez Boga? (w: Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, red. B. Ferdek, P. Beyga, Wrocław 2020).
11. Kościół narzędziem opresji dla kobiet? Propaganda współczesnych ideologii w świetle teologicznej krytyki, „Studia Salvatoriana Polonica" 14 (2020).
12. Spotkanie z nowym ateizmem  – okazja do sporu czy dialogu (w: Teologia dogmatyczna. Kultuta spotkania w ujęciu papieża Franciszka, red. P. Kiejkowski, Poznań 2020).
13. Camino z Paulem Coelho. Duchowe przewodnictwo brazylijskiego pisarza w świetle teologicznej krytyki (w druku).

Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand