Teczka


Lista przykładowych publikacji po mojej redakcji i korekcie: 

1. Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, red. Bogdan Ferdek, Wiktor Trojnar, Wrocław 2019, ISBN: 978-83-63642-87-7 
2. Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, red. Bogdan Ferdek, Paweł Beyga, Wrocław 2020, ISBN: 978-83-66545-10-6 
3. Bogdan Ferdek, Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei, Wrocław 2020, ISBN: 978-83-66545-11-3 
4. Marta Bolińska, Stempel jakości, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-915-0 
5. Janusz Królikowski, Wiara, teologia i polityka. Studia z teologii politycznej, tom I, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-935-8 
6. Janusz Królikowski, Wiara, teologia i polityka. Studia z teologii politycznej, tom II, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-937-2 
7. Amoris laetitia - pokłosie, red. Piotr Kroczek, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-933-4 
8. Daniel Klimkiewicz, Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939, Kraków 2020, ISBN: 978-83-7438-923-5 
9. Janusz Lekan, Matka uczniów, Poznań 2020, ISBN: 978-83-7014 -892-8 
10. Dariusz Raś, Marta Woźniak, Ewangelicznie demokratyczna Polska. Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya, Kraków 2021 [w druku].  
Prawa autorskie © 2019 Leksem Studio, wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand